Anielski Tarot – 78 kart o pozytywnym, neutralnym i negatywnym znaczeniu.

Anielski Tarot – 78 kart o pozytywnym, neutralnym i negatywnym znaczeniu.

Table of Contents

Table of Contents

Anielski Tarot
Anielski Tarot


Anielski Tarot

Anielski Tarot składa się z 78 kart, które są podzielone na 22 Wielkich Arkana i 56 Małych Arkana.

Każda z tych kart posiada pozytywne, neutralne lub negatywne znaczenie.

Karty te przekazują anielskie wiadomości i dostarczają informacji dotyczących różnych aspektów naszego życia.

Anielskie Arkana są jednym z najważniejszych, pomagając w poszukiwaniu znaczenia w kwestiach miłości, pracy i zdrowia.

Anielski Tarot wprowadza nas na duchowy poziom, gdzie boskie światło kieruje naszą drogą poprzez karty.


Zanim przystąpimy do wróżenia z anielskiego tarota, musimy znaleźć spokój w naszym wnętrzu i skoncentrować się na tym, co przed nami.

Gdy czujesz, że możesz w danej chwili skorzystać z wróżenia online, kliknij przycisk a zostanie wylosowane dla Ciebie specjalne przesłanie.

Anielski Tarot - 78 kart o pozytywnym, neutralnym i negatywnym znaczeniu. 1 Anielski Tarot
Anielski Tarot

Karty anielskie Tarota

Aby otrzymać wiadomości od Aniołów i Świętych, przedstawiamy znaczenie wszystkich kart w Anielskim Tarocie.


W skład Wielkich Arkanów wchodzą:

Serafini (od 1 do 3),

Cherubini (od 4 do 6),

Trony (od 7 do 9),

Dominacje (od 10 do 12),

Cnoty (od 13 do 15),

Potęgi (od 16 do 18),

i Księstwa (od 19 do 21).Wśród Małych Arkanów znajdują się:

Posłańcy (od 22 do 24),

Dziewiąty Chór (od 25 do 27),

Archaniołowie (od 28 do 37),

Anioły (od 38 do 63),

a także upadłe anioły i negatywne lub pozaziemskie energie pod władzą Lucyfera (od 63 do 78).

Anielski Tarot - Wielkie Arkana
Anielski Tarot – Wielkie Arkana

Anielskie Wielkie Arkana

Anielskie Wielkie Arkana ukazują nam wzorce przeznaczenia, zależne od kolejności pojawienia się kart i ich rozmieszczenia na stole.

Poniżej przedstawiamy wszystkie karty tarota z aniołami, abyś mógł zrozumieć ich podstawowe znaczenie.

Kontynuuj czytanie, aby poznać wszystkie informacje o kartach, lub kliknij nazwę danego anioła, której znaczenie chcesz sprawdzić w szerszym kontekście.


Anielski Tarot - Serafini
Anielski Tarot – Serafini
Serafini

(anielska karta nr 1, 2 i 3)

Serafini to Aniołowie najbliżsi Bogu – istoty biblijne wymienione w Starym Testamencie (lz. 6, 1-3) ,- goszczący tuż przy Boskim tronie. Są istotami emanującymi płomiennym ciepłem.

Słowa wypowiadane przez serafinów są integralną częścią hymnu Sanctus, który odśpiewywany jest podczas Eucharystii w wielu obrządkach chrześcijańskich.

Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości.

Sanctus

Zarówno teologia katolicka, jak i prawosławna przypisują temu hymnowi ogromne znaczenie, uznając go za wyraz oddania Bogu oraz przypominający, że liturgia na Ziemi jest odbiciem i uobecnieniem liturgii niebiańskiej, odbywającej się przed tronem Boga.

Hebrajskie słowo “שרף” (saraf) często jest kojarzone z czasownikiem “להישרף” (lehisaref), co oznacza “spalać się”, “płonąć”.

Takie połączenie sugeruje, że serafini są istotami związanymi z ogniem (powstałymi z bezdymnego ognia).

Zgodnie z dawno temu przyjętą hebrajską angelologią, Serafini to skrzydlaci strażnicy, którzy otaczają tron Boga, stanowiąc pierwszy szereg w chórach anielskich.

Również w tradycji chrześcijańskiej stanowią pierwsze miejsce, jako członkowie dziewięciu chórów anielskich.

1Serafin czystej i wzniosłej miłości

Anielski arkan symbolizuje miłość do ludzkości, dlatego osoby gotowe do czynienia dobra powinny otworzyć się na rady tego anioła.

To wyraża czystość uczuć oraz chęć niesienia dobroczynnych uczynków innym ludziom.

Działaj bezinteresownie, nie oczekując nagrody, aby dobro, jakie przyniosą Twoje dobre uczynki, wzbogaciło Twoje życie na drodze dobrobytu.

2Serafin uzdrawiający

Anielski arkan jest symbolem uzdrowienia z choroby.

Anioł chroni chorych i udziela im pomocy w razie potrzeby, zapewniając opiekę.

Pomaga również radzić sobie z trudnościami zdrowotnymi.

Nie trać nadziei na swojej drodze do wyzdrowienia.

3Serafin śpiewający

Anielski arkan jest symbolem kreatywności i artystycznej duszy.

Ukazuje artystę z wyjątkowym talentem twórczym.

Gdy łączy się z aniołem miłości, przepowiada wyjątkowo obiecującą przyszłość, a nawet może zwiastować narodzenie dziecka.

Pamiętaj, że warto doskonalić swoje artystyczne zdolności, by w pełni wykorzystać swój potencjał i polegać na własnej inspiracji.


Anielski Tarot - Cherubini
Anielski Tarot – Cherubini
Cherubini

(anielska karta nr 4, 5 i 6)

Cherubini pełnią rolę strażników boskiego światła i posłańców z gwiazd.

Bronią dostępu do Drzewa Życia przed obcymi, upadłymi aniołami, demonami i negatywnymi energiami.

Mimo że nie są obecni w naszej ludzkiej rzeczywistości, to ich boskie światło dotyka życia ludzi, przekazując mądrość.

Pochodzenie hebrajskiego słowa “kêrûb” jest powiązanie z akadyjskim słowem “kâribu”, co oznacza istotę, która broni i opiekuje się człowiekiem.

Cherubini są spokrewnieni z Serafami (Serafinami).

Cherubini w Biblii opisani są jako posiadający twarze i skrzydła. Ludzie wyobrażali ich sobie jako uskrzydlone młode osoby, zarówno męskie jak i żeńskie, podobne do tych z malowideł egipskich i jako skrzydlate mezopotamskie byki przy wejściach do świątyń, lub jako sfinksy o ciele lwa z ludzką twarzą.

Wiele znalezisk archeologicznych z epoki brązu i żelaza z terenów Palestyny potwierdza te przypuszczenia.

W Księdze Rodzaju (3,24), cherub strzegł wejścia do Drzewa Życia, a w Księdze Wyjścia (25,18–22), umieszczono dwa wizerunki cherubów po obu stronach przebłagalni nad Arką Przymierza.

4Cherubin pokoju

Anielski arkan reprezentuje anioła pośredniczącego w pokoju, udzielający rad ludziom na Ziemi.

Jego zadaniem jest pomaganie w rozwiązywaniu konfliktów w satysfakcjonujący i pokojowy sposób.

Ten anioł wzywa cię do poszukiwania pokoju i harmonii w swoim życiu.

5Cherubin sądów

Anielski arkan symbolizuje anioła z władzą sądowniczą, znacząc, że zapewnia ochronę w tej dziedzinie.

Anioł wpływający na wibracje, które nie powodują utraty energii i wpływają na dobre “sądownicze” zarządzanie pomocą dla innych.

Warto znaleźć równowagę w swoich bliskich relacjach, aby zachować zdrowie i dobrostan.

6Cherubin życia

Anielski arkan jest symbolem życia.

Reprezentuje anioła z ogromnym doświadczeniem życiowym, która może doradzać innym na ich drodze.

Musisz być czujny, aby przyjmować dobre rzeczy, ale także odrzucać negatywne pomysły, które nie przynoszą niczego dobrego w życiu.


Anielski Tarot - Trony
Anielski Tarot – Trony
Trony

(anielska karta nr 7, 8 i 9)

Trony to anioły związane z działaniami ludzi, a w starożytności były nazywane duchami gwiazd.

Są także znane jako Katedry Boga i odpowiadają za mniejsze hierarchie w boskiej wszechmocy.

Trony to trzeci z kolei chór anielski, obok serafinów i cherubinów, którzy przebywają przed tronem Bożym i opiekują się Bożą siedzibą.

Są uosobieniem posłuszeństwa i stabilności, co wyraża się w ich purpurowych szatach.

Wyróżniają się również koroną i berłem.

7Tron męski i żeński

Anielski arkan symbolizuje uprzedzenia i brak akceptacji zmian czy innych idei, które mogą wykraczać po za indywidualne przekonania.

Ważne jest, abyś pracował nad eliminacją negatywnych uprzedzeń w Twoim życiu, aby uniknąć szkodzenia sobie. Bądź otwarty na różnorodność i poszukuj prawdziwej wiedzy, aby rozwijać się jako osoba.

8Tron kreatywności

Anielski arkan symbolizuje innowacyjność i ogromną kreatywność, ale też odnosi się do paraliżu w działaniach.

Jeśli brakuje ci kreatywności, poszukaj jej, aby stała się twoim przewodnim światłem w osiąganiu celów. Zachęcamy cię do odkrywania swojego wewnętrznego potencjału i wykorzystania go w pełni.

9Tron siły

Anielski arkan przynosi zapowiedź zmian. Jest to wyraz siły umysłu. Może wskazywać na przybycie kogoś z daleka. Symbolizuje również zmącony umysł oraz nałogi.

Bądź ostrożny i zwróć uwagę na swoje myśli i działania, aby uniknąć ryzyka niepożądanych skutków. Siła umysłu może prowadzić do pozytywnych zmian, ale wymaga również odpowiedzialności i kontroli nad swoimi wyborami.


Anielski Tarot - Dominacje
Anielski Tarot – Dominacje
Dominacje

(anielska karta nr 10, 11 i 12)

Anioły dominujące są znane także jako Anioły Medyczne.

Pomagają ludziom odnaleźć równowagę na “ziemskim poziomie”.

Otrzymują polecenia od serafinów, cherubinów lub nawet od samego Boga.

Ich główną rolą jest dbanie o Uniwersalny Porządek Świata.

W hierarchii anielskiej, Anioły dominujące (panujące) zajmują miejsce pośród chórów anielskich jako czwarte, licząc od tronu Boga.

Ich specjalnym zadaniem jest realizowanie panowania Boga nad stworzeniami oraz kierowanie działaniami anielskich rzędów niższych szczebli.

Biblijną podstawą zaliczenia Panowań (Dominacji) do rzędów anielskich są słowa św. Pawła Apostoła, który wylicza niektóre z nich, podkreślając, że Jezus Chrystus zasiada ponad wszelką Zwierzchnością, Władzą, Mocą i Panowaniem (Ef 1, 21), oraz że w Nim zostały stworzone zarówno Trony, Panowania(Dominacje), Zwierzchności (Cnoty), jak i Władze (Potęgi) (1 Kor 1, 16).

10 Dominacja Yahriela

Anielski arkan symbolizuje zdolności lidera. Choć może odnosić się do tyrani, czyli do wykorzystywania władzy w niesprawiedliwy sposób.

Możesz stać się doskonałym liderem, jeśli rozwijasz tę umiejętność z biegiem czasu i pracujesz nad zdobyciem zaufania i szacunku swojego otoczenia.

11Dominacja Chasmal

Anielski arkan symbolizuje wielką pasję, jednak równocześnie może symbolizować impulsywność. oraz tendencję do histerii i utraty kontroli nad działaniami.

Ważne jest, aby zachować równowagę w swoich decyzjach, unikać utraty kontroli i nie poddawać się impulsywnym reakcjom.

12Dominacja Zadkiela

Anielski arkan jest symbolem miłosierdzia. Oznacza altruizm i bezinteresowność wobec innych. Choć też przestrzega przed egoizmem.

Dążenie do harmonijnego postępowania na swojej drodze wymaga poświęcenia dla innych, zachowania miłosierdzia i wspierania innych w duchu altruizmu.


Anielski Tarot - Cnoty
Anielski Tarot – Cnoty
Cnoty

(anielska karta nr 13, 14 i 15)

Anioły Cnót pełnią ważną rolę w usuwaniu lub eliminowaniu wszelkich przeszkód, które stoją na drodze do spełnienia poleceń danych przez Boga.

Ich zadaniem jest odstraszenie złych istot oraz eliminacja negatywnych wpływów, które przeszkadzają w wykonywaniu przykazań Bożych.

Te anioły przybierają kształt promieni światła, aby zachować ludzkość w porządku Boskiego Przeznaczenia.

Ich działanie jest ukierunkowane na utrzymanie harmonii i dobra na ziemi, dbając o to, aby wypełniane były Boże plany i cele dla ludzkości w harmonii i miłości.

Biblijną podstawą zaliczenia Cnót (Mocy) – podobnie jak z Dominacjami, – do rzędów anielskich są słowa św. Pawła Apostoła, który wylicza niektóre z nich, podkreślając, że Jezus Chrystus zasiada ponad wszelką Zwierzchnością, Władzą, Mocą i Panowaniem (Ef 1, 21), oraz że w Nim zostały stworzone zarówno Trony, Panowania(Dominacje), Zwierzchności (Cnoty), jak i Władze (Potęgi) (1 Kor 1, 16).

13Cnota Michaela

Anielski arkan ukazuje szlachetność i dobre serce. Symbolizuje dobrobytu. Niesie ze sobą tylko pozytywne wibracje.

Dążenie do dobra i szlachetności będzie nagradzane w dłuższej perspektywie, a Ty ostatecznie osiągniesz korzyści. Skorzystaj z tego wspaniałego wpływu i ciesz się dobrobytem, który cię otacza.

14Cnota Tarshisha

Anielski arkan symbolizuje Opiekuna, anioła Jezusa Chrystusa, który ma zdolność czuwania i troszczenia się. Jego obecność pozwala obronę i schronienie.

Twoje poświęcenie dla nich pozwoli ci osiągnąć nagrody i szczęście, ponieważ dzielenie się miłością i wsparciem z bliskimi przynosi satysfakcję i radość zarówno tobie, jak i twoim najbliższym.

15Cnota Bariela

Anielski arkan symbolizuje odwagę. Wspiera w podejmowaniu trudnych decyzji. W obliczu skomplikowanych sytuacji, niesie pewność siebie, aby sprostać przeciwnościom i wyjść z nich pomyślnie.

Odwaga pozwala ci przekraczać granice i pokonywać własne obawy, otwierając przed tobą drogę do rozwoju i sukcesu. Zaufaj swojemu wewnętrznemu przewodnictwu i nie bój się stawiać czoła wyzwaniom, ponieważ to właśnie w trudnych momentach ukrywa się potencjał do wzrostu i odkrywania swojej siły.


Anielski Tarot - Potęgi
Anielski Tarot – Potęgi
Potęgi

(anielska karta nr 16, 17 i 18)

Potęgi są ostatnimi przedstawicielami drugiego hierarchicznego Nieba i pełnią rolę przewodników Uniwersalnego Boskiego Porządku.

Te anioły są odpowiedzialne za strzeżenie historii i czuwanie nad świadomością.

Wśród Potęg znajdują się anioły narodzin, które chronią życie i przemiany, oraz anioły śmierci, które dbają o harmonijne przechodzenie dusz.

W hierarchii anielskiej Potęgi zajmują miejsce szóste, licząc od tronu Boga.

Ich głównym zadaniem jest wykonywanie rozporządzeń Bożych oraz walka ze złymi duchami, dbając o utrzymanie porządku i harmonii w świecie duchowym.

Ich obecność stanowi wsparcie dla ludzkości, umacniając wiarę i nadzieję w obliczu trudności i wyzwań.

16Potęga Camaela

Anielski arkan symbolizuje dualizm i pojednanie. Oznacza równowagę, ale także niejednoznaczność decyzji. Możesz też oznaczać nieuczciwość.

W Tobie drzemie zdolność radzenia sobie z trudnościami życiowymi i musisz znaleźć sposób, aby pozostać skoncentrowanym.

17Potęga Kemuela

Anielski arkan ukazuje walkę dobra ze złem. Oddziela to co słuszne od tego, co błędne. Pokazuje też tendencję do nieakceptowania rad i tworzenia przesądnych poglądów.

Dąż do zrozumienia różnych perspektyw i bądź otwarty na nowe informacje, aby rozwijać swoje myślenie. To pozwoli ci skuteczniej radzić sobie z przeciwnościami i kontynuować postęp w swoim życiu.

18Potęga Sensinera

Anielski arkan zwraca uwagę na złe nawyki i odnosi się do depresji. Symbolizuje też szereg strat zarówno materialnych, jak i moralnych.

Musisz uwolnić się od ciężaru złych nawyków, aby polepszyć swoje życie, unikając wszystkiego, co mogłoby cię skrzywdzić. Serce Ci podziękuje.


Anielski Tarot - Księstwa
Anielski Tarot – Księstwa
Księstwa

(anielska karta nr 19, 20, 21, 22)

Księstwa to anioły posiadające szczególną władzę od Boga.

Pełnią rolę strażników nad diecezjami, prowincjami, królestwami i narodami.

Księstwa czuwają nad wszystkimi ludźmi podejmującymi decyzje oraz nad władzą.

Ich działanie obejmuje szeroki zakres działań na poziomie uniwersalnym.

W hierarchii anielskiej, Księstwa zajmują specyficzne miejsce.

Zajmują miejsce siódme, licząc od tronu Boga. Ich głównym zadaniem jest roztaczanie opieki nad terytoriami, wspólnotami oraz przewodzenie aniołom niższych rzędów.

Księstwa pełnią istotną rolę w dbaniu o harmonijny rozwój i ochronę różnych obszarów i wspólnot na Ziemi.

19Księstwo Anaela

Anielski arkan symbolizuje zmysłowość, twórczość, piękno fizyczne, miłość i sukces. Ostrzega przed egoizmem i pychą.

Musisz pozwolić miłości płynąć w Twoim życiu, aby skorzystać z jej pozytywnego wpływu.

20Księstwo Hamiela

Anielski arkan symbolizuje prowadzenie i doradztwo duchowe. Anioł, który prowadził Enocha do Nieba. Jest to też znak zamieszania i braku pomocy w sferze duchowej.

Ważne: W przypadku pojawienia się z Lucyferem lub Rimmonem, może zapowiadać chorobę tak negatywną jak rak.

Słuchaj swojego serca, aby wyjść z zamieszania, które może przyćmić Twoje życie.

21Księstwo Cervilla

Anielski arkan symbolizuje pomoc i przyjaźń oraz zrozumienie w czasie niepowodzeń. To również znak samotności. Ten anioł pomógł Dawidowi w walce z Goliatem.

Wzmacniaj więzi przyjaźni, aby pokonać przeciwności i zostawić samotność w tyle. Opieraj się na bliskich.


Anielski Tarot - Małe Arkana
Anielski Tarot – Małe Arkana

Anielskie Małe Arkana

Anielskie Małe Arkana zawierają wiele użytecznych i wzbogacających informacji do interpretacji różnych sfer życia, teraźniejszości, przeszłości i przyszłości.

Wśród Małych Arkanów znajdują się wszystkie karty w talii od numeru 22 do 78.


Anielski Tarot - Posłańcy
Anielski Tarot – Posłańcy
Posłańcy

(anielska karta nr 22. 23 i 24)

Posłańcy – To Anioły wysłane z Boskiego światła, odpowiedzialne za przynoszenie wiadomości od Boga do ludzi. Stanowią drugą przedstawicieli trzeciej hierarchii anielskiej. Razem z Dziewiątym Chórem stanowią ósmy w hierarchii chór anielski.

22Posłaniec Dobiel

Anielski arkan symbolizuje boskie dekrety, wielką zdolność do rozumienia.

23Posłaniec Renueco

Anielski arkan symbolizuje pozytywne przemiany, zmiany w życiu, a nawet fortunę.

24Posłaniec Sariel

Anielski arkan symbolizuje długo skrywane tajemnice oraz odkrywanie nowych pomysłów i nadejście ważnych zmian.


Anielski Tarot - Dziewiąty Chór
Anielski Tarot – Dziewiąty Chór
Dziewiąty chór

(anielska karta nr 25, 26 i 27)

To Anioły, które indywidualnie troszczą się o każdego człowieka.

Anioły dziewiątego chóru pełnią rolę ochrony przed złem, prowadząc na właściwą ścieżkę. Nasi opiekowanie wobec niewidzialnych i widzialnych wrogów.

Dziewiąty Chór wspomaga człowieka na drodze do zbawienia duszy.

Są odpowiedzialne za przysyłanie nam łask, siły i magicznego światła wtedy, gdy ich potrzebujemy, oraz czuwają nad duszami wszystkich ludzi.

Anioły dziesiątego chóru stanowią (razem z Posłańcami) ósmy (z dziewięciu) chór anielski i stoją na czele hufców anielskich.

25Zagzagel

Anielski arkan niesie ze sobą uzdrowienie, wszelkiego rodzaju leczenie.

26Uriel

Anielski arkan wskazuje na nowe ścieżki i złe wpływy.

27Opiekun miast

Anielski arkan to obrona bram i czuwanie nad społecznościami.


Anielski Tarot - Archaniołowie
Anielski Tarot – Archaniołowie
Archaniołowie

(anielska karta nr 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 i 37)

Archaniołowie zajmują najwyższe miejsce w świętym chórze Aniołów i pełnią funkcje administracyjnych przywódców wszystkich niebiańskich istot, co jest rezultatem łaski Bożej.

Archanioł Gabriel został wyznaczony, by przekazać Marii wybranie jej przez Stwórcę, aby zostać matką Jezusa.

Archanioł Michael i Archanioł Gabriel są ekspertami w najgłębszych tajemnicach Boga i odpowiadają za przekazywanie najważniejszych boskich dekretów.

To właśnie oni pełnią rolę najważniejszych pośredników między Bogiem a ludźmi!

28Archanioł Michael

Anielski arkan symbolizuje sprawiedliwość i ważne zmiany w życiu.

29Archanioł Gabriel

Anielski arkan symbolizuje podświadomość i dwoistość, z jaką się mierzysz między dobrem a złem.

30Archanioł Haniel

Anielski Arkan oznacza dobro życia, jak miłość czy harmonia.

31Archanioł Raphael

Anielski arkan wskazuję na siłę i energię bijącą z blasku, reprezentują szlachetność i przywództwo.

32Archanioł Sariel

Anielski arkan to rozkaz Boga! Aniołowie będą nieugięci w swojej determinacji, by uporządkować sprawy!

33Archanioł Ragüel

Anielski arkan symbolizuje udzielanie rad aby skierować na prawdziwą drogę życia.

34Archanioł Remiel

Anielski arkan symbolizuje miłosierdzie Boga, ukazując, że coś było długo ukryte.

35Archanioł Raziel

Anielski arkan to tajemniczość. Odkrywa tajemnice na Ziemi i w duchowym wymiarze.

36Archanioł Metatron

Anielski arkan jako łącznik z Bogiem! Reprezentuje wielkość i siłę, jaką każdy powinien mieć.

37Archanioł Amiel

Anielski arkan odrodzenia. Zapowiada zmiany, do których trzeba dostosować się, oraz nieznane rejony, do których trafiamy.


Anielski Tarot - Anioły
Anielski Tarot – Anioły
Anioły

(anielska karta nr, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 i 66)

Anioły, które można też określić reprezentacyjnymi istotami światła, przynoszą ludziom wiedzę, miłość i Boską mądrość.

Pełnią rolę przewodników w odpowiedzi na wyzwania, które stawia przed nami ludzkość, prowadząc nas na naszej transcendentalnej drodze życia.

Ich obecność jest wsparciem i inspiracją w poszukiwaniu duchowego wzrostu i harmonii.

38Anioł Śmierci

Anielski arkan zapowiada bardzo nagłe zmiany w życiu. Oznacza też straty lub porażki.

39 Anioł Walki

Anielski arkan symbolizuje brak szczęścia i nawracające konflikty. Zmierzenie się z przeciwnościami.

40Anioł Miłości

Anielski arkan symbolizuje miłość i poczucie bezpieczeństwa.

41Anioł Obfitości

Anielski arkan przynosi stabilność finansową i obfitość bogactwa, którą trzeba umiejętnie gospodarować.

42Anioł Narodzin

Anielski arkan zwiastuje narodziny dziecka, które jest już na drodze.

43Anioł Pracy

Anielski arkan przynosi dobre rezultaty, które sprawiają szczęście i dają nagrodę za dobrze wykonane pracę.

44Anioł Zabawy

Anielski arkan reprezentuje zainteresowania i chwile relaksu, tak bardzo czasami potrzebne.

45Anioł Zazdrości

Anielski arkan symbolizuje zazdrość i brak pewności w życiu oraz stawienie czoła złym czynom.

46Anioł Równowagi

Anielski arkan reprezentuje miłość, równowagę i harmonię w życiu. Otulając serdecznością.

47Anioł Pomyślności

Anielski arkan wnosi zdrowy rozsądek, aby rozwiązywać konflikty i zaniedbywać mądrości.

48Anioł Raju

Anielski arkan wskazuje na pomyślny rozwój w relacjach.

49 Anioł Sumienia

Anielski arkan ostrzega o sumieniu i wskazuje początek nowego etapu.

50Anioł Słońca

Anielski arkan symbolizuje spokój ducha i dobre relacje, wnosząc stabilność.

51Anioł Księżyca

Anielski arkan wnosi energię do naprawiania zaburzeń umysłowych i uzależnień.

52Anioł Choroby

Anielski arkan pomaga w depresji, która często uderza w zdrowie. Pomaga odzyskać siły witalne i umysłowe.

53 Anioł Sprawiedliwości

Anielski arkan symbolizuje równowagę lub jej brak.

54Anioł Wody

Anielski arkan wnosi zrównoważenie i wrażliwość, aby odkryć szczęście.

55 Anioł Gwiazd

Anielski arkan inspiruje do działania i wspiera artystycznie.

56 Anioł Miłości – „Męski”

Anielski arkan wskazuje na uczucia i nowe możliwości w relacjach.

57Anioł Miłości – „Żeński”

Anielski arkan symbolizuje serce i rozum, w osiąganiu prawdziwego szczęścia.

58Anioł Ostrzegający

Anielski arkan przynosi ostrzeżenie o złych zamiarach i zazdrości.

59Anioł Poświęcenia

Anielski arkan symbolizuje wątpliwości i niezdecydowanie ale też poświęcenia, które są niezbędne aby kroczyć dalej.

60Anioł Synów

Anielski arkan wskazuje na narodziny, nadejście nowego życia!

61Anioł Wzniesienia

Anielski arkan ofiaruje mądrość i bogactwo we wspólnej harmonii.

62Anioł Tronu – „Żeński”

Anielski arkan to praktyczna wiedza aby stawiać czoła wszelkich trudnością.

63 Anioł Tronu – „Męski”

Anielski arkan to wielkie doświadczenie i siła aby posuwać się naprzód.


Anielski Tarot - Upadłe Anioły i Demony
Anielski Tarot – Upadłe Anioły i Demony
Upadłe istoty i negatywne energie pod władzą Lucyfera

(anielska karta nr 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 i 78)

Pod władzą Lucyfera, upadłe anioły lub negatywnie nastawiony istoty zostają ukarane przez Boga i zmuszone do niekończącej się inkarnacji.

Ukarane za sprowadzanie kłopotów na materialny świat i działanie przeciwko Bogu i wszystkich istotą materialnym w wymiarze duchowym i fizycznym.

Negatywnie nastawione istoty, demony, pochodzą z innych wymiarów. Po spowodowaniu chaosu i zniszczeń wszędzie, gdzie pojawiali się, zostali wygnani na planetę, na której obowiązuje wolna wola.

Wielu z nich wróciło na drogę światła, ale inni nadal pozostają pod władzą Lucyfera.

64Grigori Namiętności (upadły anioł)

Arkan symbolizuje sukces, z pomocą fizycznej urody oraz seksualność i namiętność.

65Grigori Materialnej Mocy (upadły anioł)

Arkan niesie materialistyczną aurę, która może wymknąć się spod kontroli.

66Grigori Siły (upadły anioł)

Arkan wskazuje na sukcesy, wykorzystując siłę i władzę bez znaczenia dla równowagi.

67Lucyfer (demon niosący światło)

Arkan symbolizujący materializm i bogactwo zdobyte nielegalnie, powodujące cierpienia. W tym wypadku nie ma nic za darmo. Są konsekwencje i to tragiczne!

68Abaddon (demon zagłady)

Arkan symbolizuje brak zdecydowania, niszczący osobowość.

69Samael (demon śmierci)

Arkan symbolizuje wady, ulegając pokusą.

70Mastema (upadły archanioł)

Arkan symbolizuje magię i okultyzm, powodując kary, zależne od innych energii.

71Carniveau (demon okultyzmu i szabatu)

Arkan niestabilności charakterów i negatywnych energii, na które trzeba uważać!

72Mammon (bożek chciwości i zachłanności)

Arkan symbolizuje chciwość i zachłanność.

73Camael (upadły archanioł)

Arkan niesie opóźnienia, komplikacje i przeciwności.

74Adramelech (demon, upadły anioł)

Arkan symbolizuje lęk, udręki i zaburzenia emocjonalne.

75Dubbiel (upadły anioł pychy i uprzedzeń)

Arkan symbolizuje pychę i nadmierną dumę, zabierając zdrowy osąd.

76Rimmon (upadły archanioł, demon wywyższania)

Arkan reprezentuje walki w sferze emocjonalnej i uczuciowej.

77Moloch (upadły anioł, demon piekła)

Arkan kłamstwa! Nawoływanie do kłamania i tworzenia intryg.

78Malchi Dael (upadły anioł, zdrady)

Arkan bez skrupułów dla miłości, namiętności i seksu. w miłości i seksie, aby tylko osiągnąć wyznaczony cel.


Anielski Tarot - 78 kart o pozytywnym, neutralnym i negatywnym znaczeniu. 2 Anielski Tarot
Karty Tarota

Wróżenie z anielskich kart Tarota


Przesłania anielskie zawarte w 78 kartach anielskiego Tarota stanowią bogaty zbiór znaczeń, które są zarówno neutralne, pozytywne, jak i negatywne.

Każde przesłanie jest wyjątkowe i wzbogacone głębokim przekazem, który niesie ze sobą wartościowe wskazówki i mądrości.

Choć niektóre znaczenia mogą wydawać się negatywne, warto pamiętać, że wszystkie przesłania w swojej istocie niosą pozytywną energię i wibracje.

Nawet w momencie ostrzeżeń przed potencjalnymi trudnościami, przesłania te kierują nas ku lepszej drodze i wspierają nas w podejmowaniu mądrych decyzji.

Nasze unikalne narzędzie do wróżenia umożliwia w prosty i intuicyjny sposób odkrycie przesłań z anielskiego tarota.

Odkryj swoje przeznaczenie z anielskim arkanem Tarota

Losuj anielskie-przeslania

Po kliknięciu (w przycisk powyżej) otrzymasz przesłanie z karty pozytywnej, neutralnej lub negatywnej.

Karta ma różne znaczenia. Jedna karta może mieć znaczenie zarówno pozytywne jak i neutralne, albo pozytywne i negatywne.

Otrzymasz we wróżbie jedno z tych dwóch znaczeń przypisanych do danej karty anielskiego Tarota.

Każde przesłanie jest wnikliwie wyjaśnione, a także pokazane, jak możesz je zastosować w praktyce.

To narzędzie pomoże Ci zyskać głębszą perspektywę i zrozumienie własnej sytuacji, wspierając Cię w podejmowaniu decyzji zgodnie z wytycznymi anielskiego przewodnictwa.

Zapraszamy do korzystania z naszej strony i czerpania mądrości oraz inspiracji z przesłań anielskich.

Niech to narzędzie będzie dla Ciebie źródłem wsparcia, optymizmu i wskazówek, które pomogą Ci podążać ścieżką pełną światła i pozytywnych zmian.You cannot copy content of this page