Dowody na synchroniczność – Część 3

Dowody na synchroniczność   Raporty opowiadań o ogólnej definicji liczby synchronicznej w tysiącach (Adrienne, 1998; Begg, 2003; Belitz i Lundstrom, 1998; Cousineau, 1997; Eyre, 1997; Gaulden, 2003; Halberstam i Leventhal, 1997; Hay , 2006; Spangler, 1996; Watkins, 2005). Przypadkowe rozmowy na temat znaczących zbiegów okoliczności generują o wiele więcej niezgłoszonych historii (osobisty komunikat G. Nachmana, […]

Teoria synchroniczności – Część 2

Teoria synchroniczności     Jak odzwierciedlono synchroniczność i jej kryteria w poprzedniej części artykułu na końcu, Jung scharakteryzował synchroniczność jako przypadkową: zbieżności nie można było wyjaśnić konwencjonalnymi naukowymi i filozoficznymi zasadami przyczyny i skutku (Jung, 1973). Charakterystyka nie miała sugerować, że nie było możliwych przyczyn, ale aby je zrozumieć, musimy rozszerzyć obecnie akceptowane poglądy naukowe. […]

Pojęcie synchronizacji – Część 1

Krótki wstęp Jung zdefiniował synchroniczność jako zbieg okoliczności w czasie dwóch lub więcej przyczynowo niepowiązanych zdarzeń, które mają takie same lub podobne znaczenie. Termin „synchron” odnosi się do pojedynczego zdarzenia koincydencyjnego charakteryzuje się (1) niskim prawdopodobieństwem, (2) połączeniem umysłu ze środowiskiem, (3) podobieństwem lub równoległością, (4) zwiększoną intensywnością emocjonalną i (5) niejednoznacznością znaczenia. Oprócz prawdopodobieństwa […]

Reklama