Gematria. Poznaj kabałę numerologiczną. Numerologia Kabalistyczna. Wibracje od 1 do 400

Gematria. Poznaj kabałę numerologiczną. Numerologia Kabalistyczna. Wibracje od 1 do 400

Table of Contents

Table of Contents

Gematria Numerologia Kabalistyczna
Gematria Numerologia Kabalistyczna

Gematria. Numerologia Kabalistyczna

Gematria (gematrija) czyli numerologia kabalistyczna (kabała numerologiczna) wywodzi się z judaizmu, ale ma ogromne znaczenie w mistycyzmie.

Podstawy tej numerologii są dość łatwe do zrozumienia. Jest to numerologia o tym, że liczby istnieją w postaci wibracji, częstotliwości i energii.

Podstawa ta stanowi główne i jedyne źródło istnienia, a jako ludzie, każda jednostka codziennie dodaje do niej pewną formę energii.

Ponadto, według kabały numerologicznej, imię osoby ma takie samo znaczenie jak liczby.

Litery te pochodzą od hebrajskiego alfabetu, jednak dalsze obliczenia są dokonywane na podstawie imienia i nazwiska osoby.

Pomaga to rozwiązywać wyzwania i problemy w życiu człowieka oraz zmieniać jego energię z negatywnej na pozytywną, pomagając mu synchronizować się z Wszechświatem.


Gematria. Poznaj kabałę numerologiczną. Numerologia Kabalistyczna. Wibracje od 1 do 400 1 Gematria

Wibracje i energia Kabały

Według kabały numerologicznej wszystko zaczyna się od wibracji i energii.

Te wibracje są różne dla każdej osoby.

Oto nazwy energii, które tworzą kabałę numerologiczną:

 • Keter (Korona): Jest to sefira korony, która reprezentuje najwyższą transcendentalną świadomość, jedność i połączenie z Absolutem.
 • Chochma (Mądrość): Ta sefira symbolizuje mądrość i twórczą inteligencję. Jest to energia intuicji, kreatywności i głębokiej wiedzy.
 • Binah (Zrozumienie): Jest to sefira zrozumienia i poznania. Reprezentuje analizę, rozumowanie i syntezę. To energia logicznego myślenia i wnioskowania.
 • Chesed (Miłość): Ta sefira oznacza miłosierdzie, hojność i dobroć. Reprezentuje energię obfitości, miłości bezwarunkowej i wsparcia.
 • Gebura (Srogość): Jest to sefira sprawiedliwości, mocy i siły woli. Reprezentuje energię odwagi, srogiego sądu i działania z determinacją.
 • Tiferet (Harmonia): Ta sefira symbolizuje harmonię, równowagę i piękno. Jest to energia współczucia, miłości bliźniego i doskonałości.
 • Netzach (Zwycięstwo): Ta sefira reprezentuje zwycięstwo, pasję i energię. Oznacza kreatywność, ekspresję i siłę życiową.
 • Hod (Chwała): Jest to sefira jasności, prawdy i rzetelności. Reprezentuje energię intelektualną, wiedzę i zdolność do analizy.
 • Jesod (Fundament): Ta sefira symbolizuje fundament, podświadomość i płodność. Reprezentuje energię twórczego potencjału, ukrytej mądrości i zrozumienia.
 • Malkut (Królestwo): Jest to sefira królestwa, która reprezentuje materializację i manifestację energii duchowej. Oznacza ziemską obecność i zdolność do przekształcania wizji w rzeczywistość.

Sefira (hebr. liczba .poj. סְפִירָה, oraz l.mn. סְפִירוֹת sefirot)

W kabale to jeden z dziesięciu stopni emanacji boskiego światła, które stanowią kolejne etapy poznawania nieskończonego i niepojętego Boga przez skończone i ograniczone stworzenie. Wszystkie sefirot są aspektami i mocami Boga, które manifestują się w stworzeniu, umożliwiając Jego objawienie się. Więcej o sefirach dowiesz się pod tym linkiem

Wymienione powyżej nazwy obejmują łącznie 22 wibracje.

Te wibracje obejmują zakres od 1 do 400.

א (Aleph) – 1

ב (Bet) – 2

ג (Gimel) – 3

ד (Dalet) – 4

ה (He) – 5

ו (Vav) – 6

ז (Zayin) – 7

ח (Chet) – 8

ט (Tet) – 9

י (Yod) – 10

כ (Kaf) – 20

ל (Lamed) – 30

מ (Mem) – 40

נ (Nun) – 50

ס (Samekh) – 60

ע (Ayin) – 70

פ (Pe) – 80

צ (Tsade) – 90

ק (Qof) – 100

ר (Resh) – 200

ש (Shin) – 300

ת (Tav) – 400

Według tej gałęzi numerologii, każda wibracja podkreśla mądrość i wiedzę, którą dusza i umysł zdobywają.

Te energie są uważane za fundamentalne aspekty kosmicznej struktury i stanowią podstawę dla zrozumienia i analizy osobowości, przeznaczenia i potencjału człowieka.

Obejmują wysoki poziom zrozumienia, który przekracza wszystkie fizyczne granice i ograniczenia, aby zrozumieć osobowość i cechy danej osoby. Wibracje istnieją tylko w świecie niematerialnym.

Podobnie jak wiele innych rodzajów numerologii, kabała numerologiczna również przykłada wagę do połączenia litery i liczby, a przepowiednie są tworzone na ich podstawie.

Poprzez badanie tych energii w kontekście imienia i innych czynników, kabała numerologiczna ma na celu odkrycie głębszej wiedzy i zrozumienia naszego miejsca we Wszechświecie.


Siedem kierunków w Kabale

W kabałę numerologicznej istnieje też po za literami, liczbami i sefirami, koncepcje o siedmiu kierunkach życiowych, które odzwierciedlają różne aspekty naszego istnienia.

Są to: Kierunek Duchowy, Kierunek Emocjonalny, Kierunek Mentalny, Kierunek Fizyczny, Kierunek Związków, Kierunek Pracy oraz Kierunek Finansów.

Każdy kierunek ma przypisane liczby i litery, które oferują wskazówki dotyczące harmonii i równowagi w danym obszarze życia.

Oto ich bardziej szczegółowy opis:

 • Kierunek Duchowy: Odnosi się do naszego duchowego rozwoju, poszukiwania sensu życia i związku z transcendencją. Liczby i litery związane z tym kierunkiem pomagają nam zrozumieć naszą duchową naturę, połączenie z wyższymi siłami i znaczenie, jakie nadajemy duchowym praktykom.
 • Kierunek Emocjonalny: Dotyczy naszych emocji, uczuć i relacji interpersonalnych. Obejmuje nasze zdolności do wyrażania emocji, budowania zdrowych relacji i zarządzania naszymi uczuciami. Analiza liczb i liter związanych z tym kierunkiem może pomóc nam lepiej zrozumieć nasze emocjonalne potrzeby i wyzwania.
 • Kierunek Mentalny: Odnosi się do naszego umysłu, myśli, intelektu i poznawczych procesów. Obejmuje nasze zdolności intelektualne, kreatywność, umiejętność rozumowania i podejmowania decyzji. Liczby i litery związane z tym kierunkiem dostarczają wskazówek dotyczących naszej mentalnej siły i sposobu myślenia.
 • Kierunek Fizyczny: Dotyczy naszego ciała, zdrowia, kondycji fizycznej i praktyk związanych z dbaniem o ciało. Obejmuje nasze zdrowie fizyczne, energię, aktywność fizyczną i związane z tym wyzwania i cele. Analiza liczb i liter związanych z tym kierunkiem może pomóc nam w budowaniu zdrowego stylu życia i utrzymaniu równowagi fizycznej.
 • Kierunek Związków: Odnosi się do naszych relacji partnerskich, rodzinnych i społecznych. Obejmuje nasze zdolności do budowania trwałych związków, komunikacji, współpracy i zrozumienia potrzeb innych ludzi. Liczby i litery związane z tym kierunkiem pomagają nam zrozumieć nasze wzorce relacyjne i wyzwania, które możemy napotkać w sferze związków.
 • Kierunek Pracy: Dotyczy naszej kariery, zawodowego rozwoju i celów zawodowych. Obejmuje nasze zdolności do wykonywania pracy, pasji zawodowej, umiejętności przywództwa i osiągania sukcesu w dziedzinie zawodowej. Analiza liczb i liter związanych z tym kierunkiem pomaga nam zidentyfikować nasze talenty i potencjał w sferze zawodowej.
 • Kierunek Finansów: Odnosi się do naszego związku z pieniędzmi, zarządzania finansami, obfitości i materialnej stabilności. Obejmuje nasze zdolności do zarządzania finansami, planowania przyszłości finansowej i budowania stabilności materialnej. Liczby i litery związane z tym kierunkiem dostarczają wskazówek dotyczących naszych nawyków finansowych i możliwości osiągnięcia sukcesu materialnego.

Analiza liczb i liter związanych z siedmioma kierunkami życiowymi może pomóc nam w lepszym zrozumieniu naszych priorytetów, celów i wyzwań w różnych obszarach życia.

Pozwala to na świadome kierowanie naszym rozwojem i osiąganie harmonii we wszystkich sferach naszego istnienia.

Obliczenia kabalistyczne

W kabale hebrajskiej, litery alfabetu hebrajskiego są używane do przypisywania wartości liczbowych.

W przypadku alfabetu łacińskiego, który składa się z liter od A do Z, nie ma jednoznacznego i powszechnie przyjętego systemu przypisywania wartości liczbowych dla każdej litery w przypadku Kabały i jej numerologii.

W przypadku analizy liter alfabetu łacińskiego w kontekście kabały numerologicznej, zwykle stosuje się techniki, które bazują na ich pozycji w alfabecie, takie jak numerologiczna redukcja liczby lub przypisywanie konkretnych wartości w oparciu o kontekst lub intuicję.

123456789
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Odczytanie każdej litery wyjaśnia, że wszystkie liczby mają swoje znaczenie. Ponadto każda z nich symbolizuje różne cechy i charakterystyki osoby, co pomaga w interpretacjach.

Każda litera alfabetu ma odpowiadającą jej wartość, jak poniżej. Podobnie z każdą z liczb od 1 do 9 związane jest jakieś znaczenie.

Ponadto liczby 11, 18, 22, 33, 44, 55, 66, 77 i 108 mają szczególne znaczenia, gdyż nazywane są liczbami mistrzowskimi.

Jednak na początku skupimy się głównie na liczbach 1-9, aby móc zrozumieć podstawowe zasady.

Liczba 1: Wzrost, postęp, przywództwo i rozwój

Liczba 2: Powiększenie, połączenie, współpraca i harmonia

Liczba 3: Umiłowanie, optymizm, wyrażanie i kreatywność

Liczba 4: Bezpłodność, stagnacja, ograniczenia i praktyczność

Liczba 5: Geneza, płodność, zmiana, wolność i tworzenie

Liczba 6: Realizacja, spełnienie, troska, przyjaźń i rodzina

Liczba 7: Mistyka, oświecenie, tajemnica i magia

Liczba 8: Impulsywność, sukces, szczęście, charyzma i obfitość

Liczba 9: Fortuna, służba, bezinteresowność i kompletność

Podczas obliczania numerologii kabalistycznej nie bierze się pod uwagę daty urodzenia osoby.

Zamiast tego przyszłość przewiduje się na podstawie imienia osoby.

Obliczanie odbywa się poprzez przypisanie wartości liczbowych literom w określonym słowie lub imieniu, a następnie zsumowanie tych wartości.

 1. Wybierz imię, dla którego chcesz obliczyć znaczenie. Może to być twoje imię lub kogoś innego.
 2. Przypisz wartości liczbowe literom w wybranym słowie, korzystając z z tabeli powyżej.
 3. Zsumuj wartości liczbowe przypisane literom w słowie. Jeśli wynik jest liczbą dwucyfrową, zsumuj również te dwie liczby, aby otrzymać jednocyfrową liczbę. Na przykład, jeśli suma wynosi 15, zsumuj 1 + 5, aby otrzymać 6.
 4. Ta jednocyfrowa liczba jest dominującą liczbą. Oznacza ona specyficzne cechy, zdolności i wyzwania z kierunkiem życiowym.

Kierunek życiowy kabały 1

Osoby z liczbą kabały 1 są doskonałymi liderami i wykorzystują swoją kreatywność i wiedzę dla dobra innych. Te osoby zajmują silne stanowisko i pozycję na świecie i posiadają zdolność do twórczości i innowacji.

Kierunek życiowy kabały 2

Osoby o liczbie kabały 2 najlepiej funkcjonują, gdy mają wspólny związek z kimś. Są one też pokojowo nastawione i szanują zasady i regulacje społeczne. Lubią żyć w harmonii i są świetnymi mediatorami. Jednak z drugiej strony są dyplomatyczne.

Kierunek życiowy kabały 3

Osoby z liczbą kabały 3 dążą do osiągnięć. Kochają sukces tak samo jak sztukę i kreatywność. Mają doskonałe umiejętności komunikacyjne, są optymistami i dobrze radzą sobie w towarzystwie ludzi o podobnych przekonaniach.

Kierunek życiowy kabały 4

Osoby o liczbie kabały 4 są odpowiedzialne i praktyczne. Ustalają sobie strukturę w taki sposób, aby osiągnąć jak najwięcej. Korzenią się w rzeczywistości i szukają najlepszych dla siebie możliwości bez pominięcia żadnej.

Kierunek życiowy kabały 5

Osoby z liczbą kabały 5 przywiązują większą wagę do sukcesu niż do czegokolwiek innego. Jednak z drugiej strony są dzikie i wolne, angażują się w ekscytujące aktywności, które dają im dreszczyk emocji. Posiadają piękne i empatyczne serca oraz pasję do rzeczy, które ich interesują.

Kierunek życiowy kabały 6

Osoby o liczbie kabały 6 mają silne zdolności psychiczne. Kochają leczenie innych i mają wrażliwą naturę. Najlepiej radzą sobie, kiedy opiekują się innymi. Jako towarzystwo doskonale rozumieją i czują się zrelaksowane, gdy pomagają innym w trudnych chwilach. Pełne empatii, takie osoby posiadają także współczucie i pasję do aktywności, które odpowiadają ich zainteresowaniom i aurze.

Kierunek życiowy kabały 7 Osoby z liczbą kabały 7 są silnie zainteresowane duchowością. Są one introwertyczne i wrażliwe. Jednak z drugiej strony są samotnikami. Lubią być i pracować samotnie oraz udowadniać swoją wartość bez pomocy innych. Doceniają talent i umiejętności innych i czują się świetnie, okazując im uznanie.

Kierunek życiowy kabały 8

Osoby z liczbą kabały 8 kochają osiągnięcia i sukces. Szukają obfitości i cyklicznej natury karmy. Dla tych osób życie opiera się na tym, że co się robi, to się zbiera. Wierzą, że ich jedyną siłą jest charyzma i nigdy nie cofają się przed włożeniem wysiłku i ciężkiej pracy. Ponadto kładą nacisk na sprawy materialne.

Kierunek życiowy kabały 9

Osoby o liczbie kabały 9 to ludzie zakochani w zaangażowaniu. Żyją życiem z jakimś celem i koncentrują się na dużych celach. Ponadto wierzą w kompletność. Jednak nigdy nie brakuje im gotowości do poświęceń dla innych. Lubią poświęcać czas na pomaganie innym, ale z drugiej strony mają też ego. Dlatego takie osoby nie wahają się w odłączaniu. Skupiają się również na szczęściu, a hojność jest ich drugim imieniem.


Ważne: Kabała hebrajska jest ściśle związana z hebrajskim alfabetem i jej praktyką a metody przypisywania wartości liczbowych są oparte na specyficznych cechach hebrajskich liter.

Stosowanie tych samych metod do alfabetu łacińskiego może być subiektywne i zależeć od preferencji osoby praktykującej.

Powyższe propozycje są mocno uproszczonymi interpretacjami. Aby poznać prawdziwe znaczenie dla siebie w interpretacji na podstawie kanały numerologicznej potrzeba lat praktyk i ogromnej wiedzy, gdyż system kabalistyczny dzieli się na dużo więcej obliczeń i używamy w nich języka hebrajskiego.

Jeśli chcesz poznać znaczenie dla swojego imienia, daty urodzenia, przeznaczenia i używasz do tego alfabetu łacińskiego to zwyczajnie lepszą i użyteczniejszą formą będzie numerologia pitagorejska.


Gematria. Poznaj kabałę numerologiczną. Numerologia Kabalistyczna. Wibracje od 1 do 400 2 Gematria

Historia kabały numerologicznej

Tradycyjnie na koniec, nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie opisali tej numerologii pod kątem jej history a ta sięga starożytności i ma korzenie głównie w tradycji hebrajskiej.

Kabała, co w języku hebrajskim oznacza “przekaz” lub “tradycję”, to mistyczny system myśli i praktyk, który ma na celu zgłębianie tajemnic kosmosu i duchowej rzeczywistości.

Już wiemy, że w tej numerologii liczby odgrywają istotną rolę jako klucze do odczytywania i rozumienia wszechświata jako całości.

Istnieje przekonanie, że liczby mają symboliczne znaczenie i odzwierciedlają głębsze prawdy dotyczące natury rzeczywistości. Poprzez analizę liczb i ich relacji, można odkryć tajemnice i ukryte wzorce układające się w harmonijną całość.

Wczesne korzenie kabały numerologicznej można odnaleźć w tradycji żydowskiej, gdzie liczby i literki hebrajskiego alfabetu miały duże znaczenie symboliczne.

Wczesne ślady kabały numerologicznej można odnaleźć w starożytnych tekstach hebrajskich, takich jak Sepher Yetzirah (Księga Tworzenia) i Bahir (Księga Tworzenia).

Te teksty, powstałe w okresie od IV do VI wieku naszej ery, zawierają wskazówki dotyczące związków między literami hebrajskiego alfabetu a wartościami liczbowymi oraz ich znaczenia w kontekście kosmologii i tworzenia wszechświata.

Kolejnym istotnym etapem rozwoju kabały numerologicznej była średniowieczna Hiszpania, gdzie rozwinął się tzw. hiszpański system gematrii.

Został on opisany w pracy Sefer ha-Bahir (Księga Jasności), która stała się jednym z kluczowych tekstów kabały.

W tym okresie liczba i litera były traktowane jako symbole o głębokim znaczeniu i były używane do analizy i interpretacji tekstów świętych.

W wiekach późniejszych kabała numerologiczna rozwijała się i ewoluowała w różnych regionach, wpływając na duchowość i filozofię żydowską.

W XVI wieku w Safed w Palestynie grupa kabalistów, w tym Rabbiego Izaaka Lurii, wprowadziła nowe idee i metody interpretacji numerologicznej, które znalazły się w Księdze Splendoru (Zohar) oraz w dziełach Lurii, takich jak Etz Chaim (Drzewo Życia).

W XIX i XX wieku kabała numerologiczna zyskała popularność poza społecznością żydowską.

Wpłynęła na rozwój nowoczesnej numerologii, która wykorzystuje podobne techniki interpretacji liczb i liter w celu odkrycia ich znaczenia w życiu jednostki.

Dzisiaj kabała numerologiczna jest praktykowana zarówno w tradycji żydowskiej, gdzie jest używana do analizy tekstów religijnych i badania aspektów duchowych, jak i w kontekście duchowości niezależnej, gdzie jest stosowana jako narzędzie samorozwoju, poznania siebie i odkrywania ukrytych znaczeń w życiu jednostki.

Podsumowując, kabała numerologiczna ma długą i bogatą historię, która rozwijała się na przestrzeni wieków w tradycji żydowskiej.

You cannot copy content of this page